Valikko

Meille kvartaali on 25 vuotta

Kokkolan Nahka Oy haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti ja samalla kantaa oman vastuunsa siinä, että perinteinen nahkateollisuus on kaikin tavoin kestävää myös tulevaisuudessa.
Kestävän kulutuksen kannalta on erittäin tärkeää, että nahantuotanto tapahtuu siellä, missä nahan valmistuksen parhaita käsityöläisperinteitä ja kestävän kulutuksen periaatteita kunnioitetaan.

Vastuullisesti tuotettu aito nahka on ekologisempi valinta kuin fossiilisista polttoaineista ja biologisesti hajoamattomista materiaaleista valmistettu tekonahka.

Vastuullisesti tuotettu aito nahka on eettisempi valinta kuin halpatuotannon maissa teollisesti valmistettu nahka.

Perinteisenä perheyhtiönä me arvostamme alamme menneisyyttä ja kestävää tapaa toimia. Liiketoimintamme perustuu ympäristövastuun ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Käytännössä kaikki asiakkaamme jakavat kanssamme samat arvot.

Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme, toimimme läheisessä yhteistyössä metsästysseurojen kanssa eettisen metsästyksen varmistamiseksi ja kehitämme tuotantoamme vihreiden arvojen mukaisesti – perinteisiä käsityötaitoja vaalien. Koska perintömme velvoittaa.

Työntekijät
ja yhteisö

Tavoitteenamme on olla erinomainen työpaikka. Jatkokoulutamme henkilökuntamme itse ja kisälliperinne elää vahvana. Kaikilla työntekijöillämme on tapaturmavakuutukset ja tarjoamme heille laajat työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuolto seuraa työntekijöidemme työhyvinvointia ja -ergonomiaa säännöllisesti. Tarjoamme työntekijöillemme myös ilmaisia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia.

Tuemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja monimuotoisuus on suurin vahvuutemme. Avoimuus ja yhteistyö eri kulttuureiden ja toimijoiden kanssa on meille hyvin luontaista. Tehtaissamme työskentelee 12 eri kansallisuutta ja teemme kauppaa 25 eri maassa.

Haluamme olla aktiivinen toimija paikallisessa yhteisössä ja tuemme yhdistys- ja seuratoimintaa säännöllisesti. Lisäksi teemme vuosittain lahjoituksen vaihtuviin luonnonsuojeluprojekteihin.

Aidosti eettinen nahka on tyytyväisten ja ammattitaitoisten työntekijöiden, turvallisessa työympäristössä valmistama tuote.
Vihreät arvot ja kestävä kehitys

Aidosta nahasta valmistettujen tuotteiden elinikä on huomattavasti pidempi kuin keinonahasta valmistettujen tuotteiden. Me uskomme resurssitehokkuuteen kaikessa toiminnassamme. Käytämme tuotannossamme energiaa, vettä ja raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti ja ekologisesti. Panostamme konekannassamme uuteen teknologiaan ja haastamme tuotantosuunnitteluamme jatkuvan kehittämisen periaattein.

Nahan parkitsemiseen on erilaisia vaihtoehtoja, joista yleisimmät ovat kromi- ja kasviparkitus. Kasviparkitus on vuosituhansia vanha menetelmä ja sen oikeaoppinen toteutus vaatii perinteisten käsityötaitojen tarkkaa tuntemusta. Näiden taitojen yhdistäminen moderniin tuotantosuunnitteluun mahdollistaa pienemmän ekologisen jalanjäljen.

Teemme kromiparkittua nahkaa vain tarpeisiin, joissa lopputuotteiden käyttömuodot vaativat esimerkiksi poikkeuksellista kuumuudenkestoa tai vedenpitävyyttä. Parkitsemisessa syntynyt kromi saostetaan ja toimitetaan kiinteänä massana luvanvaraiselle jatkojalostamolle. Suhtaudumme kromiparkitusprosessiin hyvin vastuullisesti ja tuotannon laadun varmistamiseksi testautamme myös valmiit nahat säännöllisesti riippumattomassa laboratoriossa.

Molemmat menetelmät ovat asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti toteutettuina turvallisia ympäristölle ja työntekijöille. Ekologinen nahka syntyy vastuullisen ja ympäristöystävällisen tuotannon lopputuloksena.
Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi


  • Emme käytä kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Käytämme tuotannossamme vain vihreää sähköä. Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme huomiota energiankulutuksen minimointiin ja jopa tehtaamme valaistus on vaihdettu led-lamppuihin.
  • Kaikki tuotannossamme käytetty vesi kerätään ja puhdistetaan yhtiön omassa vedenpuhdistuslaitoksessa. Toimintamme on ympäristöluvan alaista ja sitä valvoo Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus.
  • Käytämme vain vesiohenteisia nahan viimeistelykemikaaleja ja kaikki käytössämme olevat kemialliset tuotteet ovat REACH- hyväksyttyjä.
  • Käytämme ympäristömerkittyjä ja biohajoavia pakkausmateriaaleja aina kun se on mahdollista.
  • Kaikesta orgaanisesta lietteestä ja kiinteästä jätteestä tehdään biokaasua lähellämme sijaitsevassa biokaasulaitoksessa. Meidän osuudellamme voidaan tuottaa kaasuautoille lähes 200 000 vihreämpää kilometriä ja säästää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Biokaasun liikennekäytön hiilidioksipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin.
  • Suosimme hankinnoissamme paikallisia yrityksiä.
  • Kompensoimme ilmastovaikutuksia omalla hiilinielullamme ja oman metsän kasvatus ja hoito on aktiivinen ympäristötekomme.Nahan eettisyys

Raaka-aineemme on aito nahka. Käytämme tuotantomme raaka-aineena ainoastaan ylijäämänahkaa, joka muuten jäisi kokonaan hyödyntämättä.

Hirven nahka


Hirvennahkaa käytämme Kaarnan valmistuksessa ja Kokkolan Pet Productsin valmistamissa tuotteissa. Hirvennahat ostamme suoraan metsästysseuroilta, jotka säätelevät hirvikannan kasvua Suomen valtion luonnonvarapolitiikan ohjeistusten mukaisesti.

Perinteet ohjaavat metsästäjiä kunnioittamaan saalistaan ja metsästyslaki kieltää tuottamasta eläimelle tarpeetonta kärsimystä. Riistaliha menee metsästäjien omaan käyttöön, mutta nahkojen jatkojalostus on usein yksityishenkilöille liian työlästä ja ilman ulkopuolista ostajaa nahat jäisivät metsiin.

Hirvi ei tarvitse ihmisen huolenpitoa tai resursseja, vaan se elää elämänsä vapaana puhtaassa luonnossa. Metsästäjät liikkuvat maastossa jalkaisin, autojen sekä koneiden käyttö metsästyksen apuvälineenä on kiellettyä. Hirvennahkojen hankinta tapahtuu ympäristöä kunnioittaen ja luontoa säästäen.

Naudan nahka


Valmistamme naudannahkaa vain maito- ja lihateollisuuden sivutuotteista, eikä eläimiä kasvateta nahantuotantoa varten. Vuodat ovat peräisin läheisiltä teurastamoilta, joilla on omat, eläinten hyvinvoinnin takaavat ohjeistuksensa maatiloille.


Lisätietoa


Kokkolan Nahka Oy:n eettiset ohjeet voit lukea klikkaamalla tästä.

Lisätietoa tuotemerkkiemme vastuullisuudesta löydät myös tuotemerkkien omilta sivuilta.

Pelo
Kaarna Elk Leather
Kokkolan Pet Products